Några HTML-mallar för hemsidebygget


Tag fram HTML-mallarna genom att "klicka" på Visa/Källa så att fönster från "Anteckningar" kommer fram. Här kan man kopiera och i sin egen hemsida klistra in de mallar som behövs, varefter man ändrar i tex "referens" och i >text<

Observera således att arbetsmaterialet (mallarna) finns i källan till denna hemsida.Färgpaletter

Här följer ett par färgpaletter där den hexadecimala koden står under varje färg.

Kopiera denna och för in i stället för färg i begreppen (FONT COLOR="#färg") för text och (BODY BGCOLOR="#färg") för bakgrunder. Välj de ljusa för den senare och de mörka för de förra eller tvärsom...

           
FFFFFF FFFF00 0000FF 00FF00 FF0000 000000
           
E7E7E7 C0C0C0 A1A1A1 777777 444444 222222
           
33CCFF 0099FF 0066FF 0000CC 000099 000066
           
33FFCC 00FF99 00FF66 00CC00 009900 006600
           
FFCC33 FF9900 FF6600 CC0000 990000 660000
           
FFDBFF FF99FF FF66FF D700D7 B800B8 8C008C

           
FF0000 FF4444 FF7777 FFBBBB FFDDDD FFEEEE
           
FFFF00 FFFF44 FFFF77 FFFFAA FFFFDD FFFFEE
           
0000FF 4444FF 7777FF AAAAFF DDDDFF EEEEFF
           
00FF00 44FF44 77FF77 AAFFAA DDFFDD EEFFEE
           
FF00FF FF44FF FF77FF FFAAFF FFDDFF FFEEFF
           
00FFFF 44FFFF 77FFFF AAFFFF DDFFFF EEFFFF